Informatie Algemeen

Bestuur

Voorzitter: Kees van den Broek, tel. 0546-473750
Vice-voorzitter: Jeanny Weggeman, tel. 0546-811403
Secretaris: Denksportcentrum – Piet Heinstraat 51 – 7603 CB Almelo - tel 0546-491727
Penningmeester: Fred de Wolff, tel. 0546-863804

Competities

Zitting Wedstrijdleiding
Maandagmiddag Eef Ebbelaar
Dinsdagavond Jeanny Weggeman
Woensdagmiddag Jeanny Weggeman
Woensdagavond Wim Heetebrij
Donderdagavond Henk Schouten

Administratie meesterpunten

Jeanny Weggeman

Aanmelden als lid

U aanmelden als lid van BS Almelo kunt u bij de ledenadministratie: Jeanny Weggeman, tel. 0546 - 811403.

Contributie

De contributie per seizoen bedraagt:

De betaling kan:

De contributie dient uiterlijk op 1 oktober te zijn voldaan. (zie statuten)

Alertclub

Voor € 20,00 per jaar kunt u lid worden van de "ALERTCLUB".

De voordelen hiervan zijn: